ABOUT US

HAPPLAND GROUP
บนเส้นทางธุรกิจที่เติบโตมั่นคง

กว่า 40 ปีมาแล้ว ที่ HAPPYLAND GROUP เริ่มต้นธุรกิจด้วยความตั้งใจสร้าง “ดินแดนแห่งความสุข” เริ่มจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน อาคารที่พักอาศัย หลากหลายรูปแบบ รวมถึงจัดสรรชุมชนตลาดร้านค้า สวนสนุก ศูนย์การค้า จวบจนวันนี้เราเติบโตมีกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการครบวงจร ทั้งกลุ่มบริษัทดูแลความสะอาด รักษาความปลอดภัย และทีมบริหารมืออาชีพจัดการระบบอาคารที่พัก ซึ่งเราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบที่มีต่อสินค้าและบริการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าทั้งระบบ

เพราะความสุขของเรา คือการร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มั่งคงปลอดภัย และสะดวกสบาย แก่สังคมไทย

S__3334155

HAPPYLAND INTERTRADE ก้าวสู่ธุรกิจอุปโภคบริโภคด้วยความรักและใส่ใจ

ประกายความสุขใหม่ๆ ของ HAPPYLAND เกิดขึ้นจากหน่วยผลิตความสุขที่เล็กที่สุด นั่นคือ “ครอบครัว” ของคุณชยวีร์ คีตวรนาฏ นอกจากบทบาทประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HAPPYLAND GROUP คุณชยวีร์ (คุณตี๋) เป็นหัวหน้าครอบครัวที่รักการออกกำลังกายเป็นนักกีฬาระดับถ้วยรางวัล และยังให้ความสำคัญใส่ใจดูแลสุขภาพผ่านอาหารการกิน ซึ่งคุณชยวีร์มีงานอดิเรกที่ชืนชอบคือการทำอาหารให้ทั้งครอบครัวและพี่น้องในที่ทำงานได้ชิมฝีมืออยู่เสมอ หากเมื่อมองจากเลนส์ของ CEO เขาจึงเป็นผู้ริเริ่มตั้งคำถามทางธุรกิจที่สำคัญว่า จดีอย่างไร หาก HAPPYLAND จะขยายความรักความใส่ใจนี้ส่งเข้าไปยังทุกๆ ครัวเรือน

“เรามองว่าอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 และในฐานะที่ไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ์เป็นจุดแข็งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในโลก เราจึงอยากจะนำวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของไทยมาผลิตสินค้าที่มุ่งเน้นคุณภาพ ดีต่อสุขภาพให้ทุกคนได้บริโภค นื่คือนโยบายและหัวใจหลักของบริษัท ในขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยและส่งเสริมภาพรวมของการเติบโตภาคเกษตรไปพร้อมๆ กัน จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรของไทย ที่เราจะส่งออกไปให้ทั่วโลกได้รู้จัก”

การก่อตั้ง HAPPYLAND INTERTRADE จึงเป็นก้าวสำคัญของการขยายดินแดนแห่งความสุขเข้าสู่ธุรกิจผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมี่ยมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางเกษตรของประเทศไทย ส่งไปทั่วโลก

ภารกิจ :

จุดเริ่มของชีวิตสุขภาพดี

วิสัยทัศน์: เราสร้างสรรผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต

HAPPYLAND INTERTRADE เรามีเป้าหมายในระยะแรกเริ่ม 1-3 ปี คือการสร้างและส่งเสริมตราสินค้า HAPPYLAND FOOD (กลุ่มสินค้าบริโภค) และ HAPPYLAND PLUS (กลุ่มสินค้าอุปโภค) ให้เป็นแบรนด์ที่รู้จักทั้งในกลุ่มลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยว และเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าและคู่ค้าให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพ ซื้อหาง่ายผ่านการจัดจำหน่าย มีจุดขายครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้ง Modern Trade และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และด้วยศักยภาพของกลุ่มธุรกิจ HAPPYLAND ที่มีความมั่นคงทางธุรกิจอันน่าเชื่อถือมายาวนาน HAPPYLAND INTERTRADE จึงได้มุ่งขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย และ ตะวันออกกลาง เช่น บาห์เรน ซาอุดิอาระเบีย ดูไบ เป็นต้น โดยแผนในระยะยาว 5 ปี คือการขยายไปสู่การทำการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบผู้จัดจำหน่ายส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก เช่น สหภาพยุโรปฯ สหรัฐอเมริกาฯ เป็นต้น